Medic

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy świadczy usługi w zakresie rehabilitacji.

Chorzy przebywający w zakładzie mają indywidualne zajęcia z fizjoterapeutami oraz na sali rehabilitacyjnej. Ilość zajęć, czas oraz zakres wykonywanych ćwiczeń są ściśle dostosowane do stanu zdrowia chorego, współistniejących chorób i możliwości /wydolności/ pacjenta.

Terapia zajęciowa jest bardzo ważną formą terapii, którą mają zapewnioną chorzy przebywający w Zakładzie. Pomaga im jak najdłużej zachować, a nierzadko i odzyskać, zaburzone funkcje mózgu, kontakt z otaczającym światem, świadomość miejsca, czasu, własnej osoby. Jest także treningiem podstawowych czynności życiowych, które wykonujemy codziennie, a których zdolność wykonywania zaburzają choroby przewlekłe.

Terapia logopedyczna (zaburzeń komunikacji) dotyczy chorych z wszelkimi zaburzeniami komunikacji, zwłaszcza mowy i rozumienia. Zakres i intensywność terapii logopedycznej ustalane są zawsze indywidualnie po badaniu logopedycznym, analizie historii choroby z uwzględnieniem możliwości chorego.

Terapia psychologiczna – z pomocy psychologa korzystają pacjenci, a także rodziny i opiekunowie chorych. Zakres i intensywność terapii funkcji poznawczych ustalana jest zawsze indywidualnie po badaniu psychologicznym z uwzględnieniem potrzeb i możliwości chorego.

adult-alternative-medicine-care-356053
Skip to content