O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Reszlu

jest podmiotem leczniczym utworzonym przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację oraz kontynuację leczenia pacjentów niewymagających hospitalizacji. Zapewnia im produkty lecznicze i wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. Prowadzi tez edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowuje te osoby do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Pomagamy m. in. w przypadkach

udaru
mózgu

choroby
Alzheimera

zawału
serca

schorzeń
układu krążenia

W placówce jednocześnie przebywa ok. 45 chorych z uszkodzeniem mózgu, z chorobami otępiennymi (typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego i in), po przebytym udarze mózgu, nagłym zatrzymaniu krążenia, zawale serca, z towarzyszącymi im częściowymi niedowładami lub porażeniami, ze stwardnieniem rozsianym, z innymi schorzeniami neurologicznymi, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, po złamaniach, urazach, z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami, z przewlekłymi chorobami płuc, a także chorzy w stanie apalicznym (wegetatywnym), z wyjątkiem respitatorów.

Galeria

Skip to content