Zamówienie publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu zaprasza do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej usługi:

31.07.2017 r.


 

Zapytanie cenowe

"ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH"


 

Korupcja szkodzi zdrowiu

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu
11-440 Reszel Ul. Słowackiego 3 - tel./fax 89 755 12 96

Specnet 2012