Poznaj lepiej nasz region:

Informacja o powołaniu nowego Rzecznika Praw Pacjenta

Z dniem 30 października 2017 r. powołano nowego Rzecznika Praw Pacjenta.
Więcej informacji ...

28.11.2017 r.


 

Zamówienie publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu zaprasza do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej usługi:

31.07.2017 r.


 

Zapytanie cenowe

"ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH"


 

Korupcja szkodzi zdrowiu

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu
11-440 Reszel Ul. Słowackiego 3 - tel./fax 89 755 12 96

Specnet 2012