Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Reszlu

jest podmiotem leczniczym utworzonym przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację oraz kontynuację leczenia pacjentów niewymagających hospitalizacji.

Edukacja

Nasz zakład prowadzi edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowuje te osoby do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Skip to content