OFERTA

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym zapewniamy całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące:

 • opiekę i pielęgnację,
 • kontynuację leczenia farmakologicznego,
 • terapię indywidualną i grupową,
 • rehabilitację,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię zajęciową,
 • muzykoterapię,
 • biblioterapię,
 • edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin,
 • wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta,
 • opiekę duszpasterską,
 • konsultacje specjalistów z zakresu neurologii, psychiatrii, chorób wewnętrznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu
11-440 Reszel Ul. Słowackiego 3 - tel./fax 89 755 12 96

Specnet 2012